Εκτύπωση

Τα µαθήµατα του Τµήµατος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης που προσφέρονται προς ελεύθερη επιλογή στους φοιτητές του Τµήµατος Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ είναι για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 τα εξής:*

Χειμερινό εξάμηνο:

1. Α2 - Ιστορία της Αρχαίας Τέχνης

2. Γ4 - Φιλοσοφία της Τέχνης

3. Γ7 - Ιστορία και Θεωρία της Φωτογραφίας

4. Δ-ΑΝ-ΦΙΤΑΕ 617- Ιστορία της Επιμέλειας Εκθέσεων

5. Δ-ΑΝ-ΦΙΤΑΕ 619 - Ιστορικές και Θεωρητικές προσεγγίσεις των Κόμικς

6. Δ-ΑΝ-ΦΙΤΑΕ 623 - Ειδικά Θέματα Αγγλικής Ορολογίας της Τέχνης: χαρτογραφώντας το πολιτισμικό πεδίο 1

7. Δ-ΑΝ-ΦΙΤΑΕ 615 - Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφή επιστημονικής εργασίας

8. Δ-ΑΝ-ΦΙΤΑΕ 626 - Τέχνη και Δίκαιο

 

 

Εαρινό εξάμηνο:

1. Δ4 - Θεωρία και Κριτική της Τέχνης

2. Δ-ΑΝ-ΦΙΤΑΕ 616 - Εισαγωγή στην Τέχνη του Θεάτρου

3. Δ-ΑΡ-ΙΣΘΕΤΑ 103 - Ιστορία της Οθωμανικής Αρχιτεκτονικής

4. Δ-ΑΝ-ΦΙΤΑΕ 624 - Ειδικά Θέματα Αγγλικής Ορολογίας της Τέχνης: χαρτογραφώντας το πολιτισμικό πεδίο 2

5. Δ-ΤΕ-ΙΣΘΕΤΑ 037 - Εισαγωγή στον Αραβικό Πολιτισμό

6. Δ-ΑΝ-ΦΙΤΑΕ 622 - Θεωρίες των φύλων: διαμόρφωση, εξέλιξη και αντίκτυπος

7. Δ-ΦΙ-ΦΙΤΑΕ 502 - Θεωρίες τοπίου και κήπου

 

 

*Διευκρινίζεται ότι σε κάθε ακαδηµαϊκό έτος δεν προσφέρονται απαραιτήτως όλα τα µαθήµατα. Τα μαθήματα προσφέρονται, εφόσον συμπληρωθεί ένας ελάχιστος αριθμός φοιτητών.

Κατηγορία: Προπτυχιακές σπουδές