ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Πατησίων 42, 106 82 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 210 3897113

 

Πρόγραμμα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους

2016 -2017

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου της Α.Σ.Κ.Τ. (συνεδρίαση της 28/9/2016), το πρόγραμμα του ακαδημαϊκού έτους 2016 -2017 διαμορφώνεται ως εξής:

Χειμερινό εξάμηνο

Περίοδος διδασκαλίας:                         3/10/2016 – 13/1/2017

Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου:       23/1/2017 – 10/2/2017

Εαρινό εξάμηνο

Περίοδος Διδασκαλίας:                         13/2/2017 – 26/5/2017

Εξεταστική περίοδος Ιουνίου:               6/6/2017 – 23/6/2017

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου:        4/9/2017 – 29/9/2017