ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Πατησίων 42, 106 82 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 210 3897113

 

Πρόγραμμα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018 - 2019

Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Συγκλήτου της Α.Σ.Κ.Τ., το πρόγραμμα του ακαδημαϊκού έτους 2018 - 2019 διαμορφώνεται ως εξής:


Χειμερινό εξάμηνο
Περίοδος διδασκαλίας: 1/10/2018 – 11/1/2019
Εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου: 21/1/2019 – 8/2/2019
Εαρινό εξάμηνο
Περίοδος διδασκαλίας: 11/2/2019 – 24/5/2019
Εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου: 3/6/2019 – 21/6/2019
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΕΩΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου: 2/9/2019 – 27/9/2019
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019