Ημερολόγιο χειμερινού και εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023 - 2024

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος το ημερολόγιο διαμορφώνεται ως εξής:


Χειμερινό εξάμηνο
Περίοδος διδασκαλίας: 9/10/2023 – 19/1/2024
Εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου: 22/1/2024 – 9/2/2024
Εαρινό εξάμηνο
Περίοδος διδασκαλίας: 12/2/2024 – 24/5/2024
Εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου: 27/5/2024 – 14/6/2024
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΕΩΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 
Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου: 2/9/2024 – 20/9/2024
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 ΕΩΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024