Ερευνητικά Προγράμματα

Τα πρώτα βήματα του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης βαίνουν παράλληλα με την επιτυχή υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Διεύρυνση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης – Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (2006-2009)». Το έργο αυτό υλοποιήθηκε μέσω του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης) και συγχρηµατοδοτήθηκε κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 25% από το Ελληνικό Δηµόσιο. Στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου υλοποιήθηκαν ποικίλες δράσεις με σημαντικά αποτελέσματα για τη λειτουργία και ανάπτυξη του νεοσύστατου τότε Τμήματος, όπως η προμήθεια βιβλίων με το σύστημα της πολλαπλής βιβλιογραφίας, η πρόσκληση διακεκριμένων επιστημόνων για την οργάνωση διαλέξεων και σεμιναρίων, η κατασκευή της ιστοσελίδας του Τμήματος. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στη σύνταξη και έκδοση του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, αλλά και στην εκπόνηση της πιλοτικής έρευνας με τίτλο «Αγορά Εργασίας» στο πλαίσιο της οποίας διερευνήθηκαν τα επαγγελματικά δικαιώματα καθώς και οι δυνατότητες απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος και ιδίως η δυνατότητα ενσωμάτωσής τους στο εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ εντάσσεται και το ερευνητικό έργο «Φύλο-Πυθαγόρας ΙΙ: Η γυναικεία εικαστική και λογοτεχνική παρουσία στα περιοδικά Λόγου και Τέχνης: 1900-1940», το οποίο υλοποιήθηκε με συμμετοχή έξι εξωτερικών συνεργατών και ενός μέλους ΔΕΠ του Τμήματος ως επιστημονικής υπευθύνου. Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου αυτού παρουσιάστηκαν σε διημερίδα που οργανώθηκε το έτος 2007. Εξάλλου, το Τμήμα σε μια προσπάθεια συνέχισης της επιτυχούς αυτής πορείας επιδιώκει τη συνεπή παρακολούθηση των εξελίξεων αναφορικά με την προκήρυξη νέων ερευνητικών προγραμμάτων, ευρωπαϊκών και μη. Ερευνητικές προτάσεις έχουν υποβληθεί και υποβάλλονται διαρκώς από μέλη του προσωπικού του Τμήματος. Καθηγητές του Τμήματος συμμετέχουν λχ. στα προγράμματα «Fulbright Specialist Program», «Θαλής», «Αριστεία» και «Αρχιμήδης». Υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος συμμετείχαν στην πράξη «Ηράκλειτος 2 - ΑΣΚΤ» η οποία εντάσσεται στο ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς), ενώ μέλη του προσωπικού του Τμήματος συμμετείχαν στην υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας - ΜΟΔΙΠ της ΑΣΚΤ», καθώς και στην υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Dariah-gr - Aνάπτυξη της Ελληνικής Ερευνητικής Υποδομής για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες - ΔΥΑΣ». Στο πλαίσιο της πράξης «Dariah-gr - ΔΥΑΣ» πραγματοποιήθηκαν ποικίλες δράσεις μεταξύ των οποίων η οργάνωση εκδήλωσης στην ΑΣΚΤ το έτος 2015. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ εντάσσεται και η πράξη «Δομή Απασχόλησης & Καινοτομίας - ΔΑΣΤΑ της ΑΣΚΤ». Στην πράξη αυτή συμμετείχε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, καθώς και φοιτητές και απόφοιτοι του Τμήματος οι οποίοι επελέγησαν κατόπιν διαγωνισμού για την επιμέλεια ομαδικών εκθέσεων έργων τέχνης αποφοίτων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών. Οι ομαδικές αυτές εκθέσεις με τίτλο «Διάλογος#» πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Δήμου Παλλήνης.

Μέλη του Τμήματος ΘΙΣΤΕ συμμετείχαν στην υλοποίηση του Υποέργου (7) «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Δράσεις της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών», της συγχρηματοδοτούμενης μέσω ΕΣΠΑ πράξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» αντικείμενο της οποίας υπήρξε η δημιουργία της υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ μέσα από την ένωση των δυνάμεων και της τεχνογνωσίας του clarin:el, εθνικού δικτύου Γλωσσικής Τεχνολογίας, και του DARIAH-GR/ΔΥΑΣ, ελληνικών συνιστωσών των ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών ESFRI CLARIN και DARIAH και ιδρυτικών μελών των σχετικών ERIC αντιστοίχως. 

Με φορέα υποδοχής το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της ΑΣΚΤ και συνεργαζόμενο φορέα το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ, από τον Νοέμβριο του 2021 έως τον Οκτώβριο του 2023, υλοποιείται το πρόγραμμα Κόμβος ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ - Διάχυση της Έρευνας για την Τέχνη σε μια ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΚΗ Κοινωνία (χρηματοδότηση: ΕΛΙΔΕΚ). Στην ομάδα έργου του Κόμβου, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Κωνσταντίνο Ιωαννίδη, συμμετέχουν 13 επιστήμονες και επιστημόνισσες από τα δύο Τμήματα, ενώ ο Κόμβος διαθέτει ηλεκτρονική πλατφόρμα (www.techno-logia.gr), σελίδα στο facebook (ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ) και κανάλι στο YouTube. Μπορείτε να δείτε το δελτίο τύπου του Κόμβου εδώ.

Συνέδρια-ημερίδες-workshops

Στο ερευνητικό έργο του Τμήματος εντάσσεται επίσης η οργάνωση ημερίδας σε συνεργασία με την Εταιρεία Ελλήνων Ιστορικών της Τέχνης για την παρουσίαση των Πρακτικών του Β’ Συνεδρίου της Εταιρείας το 2009, καθώς και η οργάνωση του Δ’ Συνεδρίου Ιστορίας της Τέχνης (συνδιοργάνωση με την Εταιρεία Ελλήνων Ιστορικών της Τέχνης) το 2012 και του Συνεδρίου Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής το 2014, αλλά και η ανάπτυξη ερευνητικών συνεργειών των διδασκόντων με επιστημονικούς και λοιπούς φορείς (συμμετοχή σε συντακτικές επιτροπές έγκυρων επιστημονικών περιοδικών, λχ. περιοδικό Leonardo που εκδίδει το ΜΙΤ, συμμετοχή σε διοργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων, projects σε φορείς όπως η Ελληνο-Αμερικανική Ένωση, ή σε συνεργαζόμενους φορείς όπως η Ecole des Beaux Arts, Paris, & το Institut Francais d’ Athènes). 

Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν επίσης η οργάνωση των ακόλουθων ημερίδων: «Τέχνη και Επιστήμη: 'Από το Bauhaus στη Βιο-τέχνη'», «Το τυχαίο. Η αντίσταση του αντικειμένου. Μια συζήτηση στην ΑΣΚΤ», και «The artist as host».

Η ΑΣΚΤ συνδιοργάνωσε και το συνέδριο με τίτλο «Το Bauhaus και η Ελλάδα με την ευκαιρία της επετείου των 100 ετών ίδρυσης της Σχολής του Bauhaus στη Βαϊμάρη» μαζί με την Κρατική Ακαδημία Καλών Τεχνών Στουτγάρδης. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ. Δείτε επίσης εδώ σχετικά με την έκδοση των πρακτικών του συνεδρίου.

Επιπλέον, το Μάρτιο του 2022 πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ διεπιστημονική ημερίδα με τίτλο «Χαρτογραφώντας Διακαλλιτεχνικές Προσεγγίσεις: Ερμηνευτικές Εφαρμογές Και Ζητήματα Μεθόδου», ενώ το Μάιο του 2019 πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα ημερίδα με τίτλο «Ιστορία της Τέχνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και την Επαγγελματική Κατάρτιση»Ιστορία της Τέχνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και την Επαγγελματική Κατάρτιση».

Εκδόσεις/δημοσιεύσεις ΑΣΚΤ

Δείτε εδώ τις εκδόσεις/δημοσιεύσεις της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

Εδώ μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στο ιστολόγιο των διδακτορικών & μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος.