Το νεοσύστατο Τµήµα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της ΑΣΚΤ ιδρύθηκε σύµφωνα µε το ΠΔ 486/1991 και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007. Με το ΠΔ 129/2009 το Τμήμα μετονομάστηκε σε Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, ενώ μειώθηκε και ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων φοίτησης από δέκα σε οκτώ. Ο νέος τίτλος εκφράζει με ενάργεια το επιστημονικό περιεχόμενο της αποστολής και των σύνθετων ακαδημαϊκών στόχων του Τμήματος.

Αποστολή

Το Τµήµα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης σκοπεύει αφενός στην ποιοτική αναβάθµιση των Ανθρωπιστικών Σπουδών στην Ελλάδα µέσω της έρευνας και διδασκαλίας της Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης και αφετέρου στην εξοικείωση των Ελλήνων πολιτών με τις νεότερες και σύγχρονες πολιτισμικές τους παραδόσεις. Η επιστήµη της Iστορίας και Θεωρίας της Τέχνης αντιµετωπίζεται κατά κύριο λόγο ως ειδικευµένος και σαφώς προσδιορισµένος (σύµφωνα µε τα υψηλότερα ακαδημαϊκά κριτήρια που ισχύουν διεθνώς) ερευνητικός και επαγγελµατικός προσανατολισµός. Η ερευνητική εµβέλεια του συγκεκριµένου γνωστικού πεδίου -η οποία ενισχύεται από ένα σηµαντικό αριθµό επιστηµονικών αντικειµένων, όπως η Φιλοσοφία της Τέχνης, η Αισθητική, η Μουσειολογία, η Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής, η Ανθρωπολογία της Τέχνης, η Κριτική της Τέχνης κά.- φιλοδοξεί να καλύψει το χώρο τόσο του ευρωπαϊκού όσο και του νεοελληνικού πολιτισµού µε δεδοµένη ωστόσο προοπτική ανοιγµάτων σε άλλους πολιτισμούς, αρχαίους και σύγχρονους.

Επιστηµονικός στόχος και κοινωνική προοπτική   

Το Τµήµα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης έχει ως βασικό του μέλημα την κάλυψη ενός σηµαντικού κενού που χαρακτηρίζει την ακαδηµαϊκή αλλά και πολιτισµική ζωή του τόπου. Αξιοποιώντας την προνοµιακή γειτνίασή του µε το Τµήµα Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ, το Τµήµα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης επιδιώκει να καταστήσει τους Έλληνες πολίτες κοινωνούς του ευρωπαϊκού, κυρίως, πολιτισμού συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση της αυτογνωσίας τους και στην αναβάθμιση της καλλιτεχνικής και αισθητικής παιδείας τους. Οι απόφοιτοι του Τµήµατος αλλά και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα µπορούν να προσφέρουν τις γνώσεις και την επιστηµονική τους πείρα σε Πανεπιστήµια, Επιστηµονικά και Ερευνητικά Ινστιτούτα, Μουσεία, Πινακοθήκες και άλλα συναφή Ιδρύματα, αλλά και στη Στοιχειώδη και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι οποίες αποτελούν τον κατ’ εξοχήν πυρήνα διαμόρφωσης της πολιτισμικής συνείδησης και ταυτότητάς μας.

Νίκη Λουιζίδη

Ομότιμη Καθηγήτρια

Γιώργος Ξηροπαΐδης

Κοσμήτορας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών